Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2013-10-15 | 0 komentarų

Sovietinis stebuklas – „T-72“

Sovietinis stebuklas – „T-72“

Sveiki technikosistorija.lt draugai,

šį kartą paruošiau Jums ypatingą straipsnį, kuris yra skirtas visiems besidomintiems Sovietų Sąjungos karinės technikos „stebuklais“.  Tad be ilgų pristatomų kalbų, norėčiau, kad pamėgintume susipažinti su „T-72“ tanku….

Ir nors tankai Pirmajame pasauliniame kare ir nebuvo plačiai naudojami, tačiau jau Antrajame pasauliniame kare jie tapo gana galinga jėga. Kai kas net teigia, kad būtent Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, bei kelis dešimtmečius po karo, tankai pasiekė savo galimybių ribas. Kad ir kaip ten būtų, tačiau tankų konstruktoriai suprato, kad nepakanka turėti storą šarvą ir taiklų pabūklą mūšio lauke. Reikia ieškoti naujų sprendimų, medžiagų ir net technologijų kuriant naujos kartos, arba dar kitaip, ateities tankus. Tą ypač gerai suprato ir buvusios SSRS mokslininkai, kurie ėmėsi nelengvo darbo – sukurti naujo tipo tanką su patobulinta ginkluote, varikliu ir ypač geru manevringumu. Taip, gana greit, gimė tankas „T-62-166 Желудь” su automatiniu pabūklo užsitaisymu, kas leido sumažinti ekipažo narių skaičių tanke. Galiausiai, 1973 metais buvo pagaminta pirmoji „T-72“ partija, kuri net gavo specialų „Урал” pavadinimą. Būtent šis tankas buvo ta „naujosios kartos“ kovinė mašina ir nepaisant smulkių defektų, kurie buvo pašalinti ateityje, tais pačiais metais „T-72“ buvo priimtas į SSRS ginkluotę! Tuo tanko kūrimo darbai nesibaigė – jis ir toliau buvo vystomas ir tobulinamas. Tuo galime įsitikinti ir peržiūrėję šį modifikacijų sąrašą:

Tank_T72_Desert crop

Smėlio spalvos maskuojamąja spalva nudažytas „T-72“ tankas

Tanko „T-72“ modifikacijos:

 1. „T-72“ (1973 m.) bazinis modelis
 2. „T-72K“ (1973 m.) taip vadinamas „vado tankas”
 3. „T-72“ (1973 m.) eksportinis variantas. Šio tanko pagrindiniai skirtumai: kitokie bokštelio priekinės dalies šarvai, kitokia apsauga nuo radiacijos ir kitoks sviedinių išdėstymas. Spėju eksportinis variantas buvo prastesnis, nei gamintas sau.
 4. „T-72A“ (1979 m.) arba kitaip „T-72 modernizacija“. Pagrindiniai skirtumai: lazerinis taikiklis!!! su tolimačiu „ТПДК-1“, naktinis taikiklis „ТПН-3-49“ supašvietėjas „Л-4“, šonuose įmontuoti prieš kumuliatyviniai skydai, pabūklas „2А46“ (vietoje „2А26М2“), dūminių granatų paleidimo sistema „9025“ bei apsauga nuo napalmo bombų, posūkiai (važiuojant plentu), naktinio matymo įtaisas „ТВНЕ-4Б“ skirtas vairuotojui – mechanikui, pagerintos amortizacinės savybės, variklis „В-46-6“.
 5. „T-72AK“ (1979 m.), vėlgi, „vado tankas”
 6. „T-72M“ (1980 m) eksportinis tanko „T-72A“ variantas, kuris pagrinde skyrėsi nuo „T-72A“ bokštelio šarvais, sviedinių komplektacija bei kolektyvinės apsaugos sistema.
 7. „T-72M1“ (1982 m.) – tanko „T-72M“ modernizacija. Jo viršutinis šarvas buvo pastorintas net 16 mm, o bokštelio šarvai konstruoti kartu su smėlio užpildu.
 8. „T-72AB“ (1985 m.) tanko „T-72“ modifikacija su pakabinamais dinaminiais šarvais.
 9. „T-72B“ (1985 m.) modernizuotas tanko „T-72A“ variantas su valdomos ginkluotės kompleksu.
 10. „T-72B1“ (1985 m.) tanko „T-72B“ variantas, kuriame nebuvo kai kurių valdomos ginkluotės elementų.
 11. „T-72C“ (pirminis tanko pavadinimas „Т-72М1М“, 1987 m.) eksportinis tanko „T-72B“ variantas. Pagrindiniai skirtumai: pakabinami 155 dinaminių šarvų konteineriai vietoje 227. Korpuso ir bokštelio šarvai tokie pat, kaip ir pas „Т-72М1“, tačiau yra kita sviedinių komplektacija.
Tankas „T-72“ parade

Tankas „T-72“ parade

Įdomumo dėlei, reiktų pasakyti, kad „T-72“ serijos tankai yra ant tiek populiarūs ir vertinami, kad net ir iki šiol buvo ir tebėra eksportuojami į įvairias pasaulio šalis, kaip, pavyzdžiui, Baltarusiją, Ukrainą, Indiją, Jugoslaviją, Iraką, Siriją, Libiją, Kuveitą, Alžyrą ir t.t… Verta paminėti, kad tanko „T-72“ bazėje buvo sukurti ir priimti į ginkluotę „tiltų statytojas МТУ-72“, inžinerinė mašina „ИМР-2“ ir kt.

Visgi, turbūt visus domina paskutinė šio tanko modifikacija, kurią čia trumpai ir aptarsime. Tanko „T-72“ paskutinė modifikacija „T-72C“ buvo sukurta pagal klasikinę komplektaciją – įgūlą yra sudaryta iš 3 žmonių, o variklis įmontuotas „skersai” tanko. Mechanikas – vairuotojas paprastai yra 2 m3 , gerai apsaugotoje kabinoje. Jos viršutinė šarvo plokštė suvirinta su apatine ypač mažu kampu, tačiau dėka ertmės apatinėje šarvo dalyje, vairuotojas gali sėdėti ir yra puikiai apsaugotas nuo priešo paleistų šūvių.

T

Tanko „T-72C“ vidaus pjūvis

Tuo tarpu šalia, dešinėje, kovinio skyriaus pusėje sėdi tanko vadas, o kairėje – šaulys. Apačioje stovi automatinis pabūklo užtaisymo aparatas, kurio forma leidžia laisvai judėti įgulos nariams iš vieno skyriaus (vairuotojo, kovinio) į kitą ir atvirkščiai. Sukonstruotas automatinio užtaisymo pabūklas leido kovinio skyriaus tūrį padidinti iki 5,9 m3, kas neviršijo 2226 mm aukščio ir puikiai dera mažai kalvotuose vietovėse, kur slėptis yra itin sunku, bet labai svarbu.

Kalbant apie jėgainės skyrių – variklį, tai jame patalpintas variklis ir transmisija, kuris yra 3,1 m 3(bendras tanko tūris 11kubinių metrų) tūrio. Keturtaktis dyzelinis variklis „В-84-1“, su įpurškimu užtikrina, kad šis tankas pajudėtų iš vietos. Variklis paprastai naudoja dyzelinį kurą, tačiau gali piltis ir reaktyvinį kurą ar net benziną. Kas dar įdomu, kad tankas gali važiuoti ir po vandeniu net iki 5 metrų gylio.

Pagrindinis tanko ginklas yra 125 mm., automatinio užsitaisymo pabūklas, kurio  pagalba paleidžiamasis įtaisas – šovinys. Paleisto šovinio gilzė ar tūta (vadinama įvairiai) yra išmetama pro tam tikrą išmetimo įrenginį. Tad įgulai nereikia jaudintis dėl išmetamų tuščių tūtų. Beje, pabūklo mechanizmas leidžia atlikti vamzdžio pakeitimą lauko sąlygomis, neišmontuojant jo iš tanko bokštelio, kas itin svarbu karo ar mūšio atveju (nereikia tanko gabenti į dirbtuves, kurios yra toli už mūšio ar fronto lauko). Pats pabūklas arba kitaip paleidimo sistema, gali atlikti šūvį iš pokalibrinių, kumuliatyvinių ir fugasinių – skeveldrinių sviedinių, taip pat iš šauti net valdomą raketą su kumuliatyvine kovine galvute. Svarbiausia, kad visi šūviai naudoja vienodą parako užtaisą.

Tanko „T-72C“ šovinių tipai

Tanko „T-72C“ šovinių tipai

Ypač įdomus raketinis kompleksas „ЗУБК14“, kuris susideda iš valdomos raketos „9М119“ ir išmetimo įrenginio. Pasirodo, pati raketa yra tokių pat matmenų kaip ir paprastas sviedinys, todėl jos nereikia montuoti tanko išorėje, kaip yra įprasta. Šaudant ši raketa yra automatiškai užtaisoma, be jokių problemų tanko viduje. Tanko vadui tereikia pasirinkti norimą šovinio tipą, nusitaikyti ir iššauti.

Kas liečia sviedinių atsargas – šūvių skaičių, tai galime teigti, kad tanko „T-72C“ viduje yra 22 šūviai + 23 šoviniai kurie gali būti tvirtinami specialiuose tanko dėkluose. Taigi, iš viso turime 45 šovinius, kurie, jei aplinkybės tinkamos, gali virsti sunaikintais priešo tankais ar kita technika…

Tankas „T-72C“ gali šaudyti tiek nejudamoje pozicijoje, tiek judėdamas, kadangi turi stabilizatorių, kuris leidžia taikliai nusitaikyti į priešo tanką ar kitą taikinį. Be to, su pačiu pabūklu – šalia jo, yra ir 7,62 mm kulkosvaidis „PKT“ (skirtas naikinti pėstininkus), o prie bokštelio pritvirtintas ir 12,7 mm „НСВТ zenitinis kulkosvaidis“ (pasirodo jis valdomas tanko vado, rankiniu būdu, skirtas naikinti oro pajėgas, šarvuotas mašinas ir kt…). 7,62 mm kulkosvaidžio šovinių atsarga – 2000, o zenitinio 300 šovinių.

Tanko atvaizduojamieji pjūviai: šonas, viršus, priekis, galas

Tanko atvaizduojamieji pjūviai: šonas, viršus, priekis, galas

Pereinant prie tanko šarvų, tai priekinės tanko dalies ir bokštelio šarvai yra sudaryti iš daugiasluoksnių, kombinuotų šarvų, kurie apsaugo tanką nuo daugelio prieštankinių kumuliatyvinių ir pokalibrinių sviedinių. Reikia paminėti, kad apsaugą nuo kumuliatyvinių sviedinių užtikrina ir pakabinami dinaminiai šarvai. Rašoma, kad ant tanko yra 227 konteineriai dinaminių šarvų – savotiškų plokštelių, iš kurių: 61 ant korpuso, 70 ant bokštelio ir 96 ant šonų. Iš viso: 227 konteineriniai dinaminiai šoviniai.

Prie visų šių apsaugos bei puolimo priemonių, prisideda ir tai, kad tankas išsiskiria itin aukšto lygio apsauga nuo radiacijos bei gera automatine priešgaisrine sistema. Taipogi, tankas yra gana žemo profilio, kas pagal idėją, turėtų sumažinti pataikymo tikimybę esant kalvotai vietovei, tačiau žinant šiuolaikinius ginklus, kažin ar tai ypač padeda jei taikomasi raketomis iš oro.

Techniniai duomenys apie „T-72“ tanką:

Ekipažas 3
Masė (t) 41
Kovinė masė (t) 41
41,5 – T-72M
41,5 – T-72M1/T72A
44,5 – T-72B/T-72S
Ilgis (m) 6,9
6,67 (9,53 m su pabūklo vamzdžiu) – T-72A
6,95 (9,53 m su pabūklo vamzdžiu) – T-72M1, T-72B and T-72S
Plotis (m) 3,6
3,59 (3,37 m be šoninių uždangalų) – T-72A, T-72M1, T-72B and T-72S
Aukštis (m) 2,2
2,19 T-72A
2,23 T-72M1 ir T-72B
2,22 T-72S
Šarvo storis (mm) 206
410 bokštelio
Pagrindinis ginklas patranka 2A46
Kalibras 125 mm
Papildomi ginklai 7,62 mm kulkosvaidis
priešlėktuvinis 12,7 mm sunkusis kulkosvaidis
Važiuoklė (formulė) individuali torsioninė
Kelio prošvaisa 470 mm
Variklis V-46-6 12 cilindrų T-72 „Ural“
V-84 12 cilindrų T-72B ir T-72S
V-92S2 12 cilindrų T-72BM (T-72B „Rogatka“)
Variklio galia (AJ, (kW)) 780 hp (582 kW) – T-72 „Ural“
840 hp (626 kW) – 172-2M „Buffalo“ ir T-72B
1000 hp (746 kW) – T-72BM (T-72B „Rogatka“)
Kuras dyzelinas
Nuotolis plentu (km) 450, su papildomais bakais – 600
460, su papildomais bakais 700 – T-72A, T-72M1 ir T-72S
Važiavimo greitis (km/h) 60 plentu
45 bekele
Plaukimo greitis (km/h)
Įveik.sienelės aukštis (m) 0,85
Įveik.griovio plotis (m) 2,8
Įveik.įkalnė 30

 

Šaltiniai:

http://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=22

http://www.army-technology.com/projects/t72/

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/t72tank.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/T-72

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *