Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2013-11-21 | 0 komentarų

Lietuvos kariuomenės diena – Lapkričio 23 d.

Lietuvos kariuomenės diena – Lapkričio 23 d.

Turbūt teisingiausia teigti, kad su Lietuvos kariuomenės įkūrimo pradžia, ar tiksliau užuomazga, galime sieti 1917 m. vasarą, kai Rusijoje įvykus Vasario revoliucijai, susikūrė lietuvių karininkų sąjunga. Mat būtent Pirmo pasaulinio karo frontuose kovoję lietuvių kariai pradėjo organizuotai telktis į lietuviškus dalinius bei tikėtis grįžti į Tėvynę, o tenai ir galbūt kažką pradėti planuoti apie savo – laisvos Lietuvos kariuomenės karines pajėgas. Aišku, tokioms mintims buvo itin svarbūs įvykiai besiklostantys Pirmajame pasauliniame kare, kurie aiškiai rodė, jog karas eina į pabaigą su aiškiais nugalėtojais bei besikeičiančia padėtimi Rusijos imperijoje, kurioje prasidėjo vidiniai nesutarimai.

Taigi, buvo suformuotas pusantro tūkstančio karių lietuvių batalionas Vitebske, atsargos batalionas Smolenske, lietuvių batalionas Rovne, Vytauto Didžiojo batalionas Sibire ir kiti. Tačiau, karininkų sąjunga ir daliniai buvo priversti išsiskirstyti po Spalio perversmo, o kai kurie lietuvių kariai išžudyti ar paimti net į Raudonąją armiją. Tad bent kurį laiką apie savą kariuomenę teko užmiršti, bet…., kaip jau žinote, 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, o visai netrukus į Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuotis iš Rusijos grįžę lietuviai karininkai.

Tad karininkų iniciatyva jau lapkričio 1 d. Vilniuje, vadovaujant Vincui Grigaliūnui-Glovackiui, Lietuvos Tarybos pastato rūsyje imtas kurti 1-asis pėstininkų pulkas. Visai netrukus, Lapkričio 11 d. ministru pirmininku ir apsaugos ministru tapęs Augustinas Voldemaras nusprendė, ar greičiau manė, kad pirmiausia reikia sukurti miliciją tvarkai šalies viduje palaikyti, o iš išorės apgins Vokietija, kuri buvo įsipareigojusi pagal Kompjeno paliaubas.

Tačiau, Lapkričio 21 d. padėtis pasikeitė ir Apsaugos ministerijoje susirinkę karininkai nusprendė, kad reikia skubiai organizuoti reguliariąją Lietuvos kariuomenę, nes Vokietijos kariuomenė neatlaikė bolševikų puolimo.

Ir štai, Lapkričio 23 d (1918-11-23 d), premjeras A. Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai skirtą įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą. Tokiu būdu mūsų šalis oficialiai įkūrė Lietuvos kariuomenę.

Aišku, kad ji pradėtų pilnai funkcionuoti dar reikėjo nemažai laiko, bet čia, jau kita tema…

Tad artėjančios Lapkričio 23 d. proga, kad nebūtų nuobodu skaityti ilgą, ilgą straipsnį, norėčiau Jums įmesti keletą video, kurie turėtų bent kažkiek Jus supažindinti su tarpukario Lietuvos kariuomene.

Turiningos peržiūros 🙂

Viršelio nuotrauka paimta iš čia

Šaltinis

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *