Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2013-11-28 | 0 komentarų

„Prezidentas Smetona“ arba tarpukario Lietuvos karinis jūrų laivynas (II dalis)

„Prezidentas Smetona“ arba tarpukario Lietuvos karinis jūrų laivynas (II dalis)

Taigi, taigi…

tęsiame pasakojimą apie Lietuvos tarpukario karinį jūrų laivyną. Tik primenu, kad pirmąją šio pasakojimo dalį galite rasti čia. Joje buvo stengtasi aptarti laivo įsigijimo, sutvarkymo, apginklavimo ir pan., klausimai. Taip pat, trumpai pristatyti ir turėti kateriai. Tuo tarpu šioje – antrojoje dalyje – pasistengsime aptarti laivo „Prezidentas Smetona“ likimą Antrojo pasaulinio karo metu.

Visgi, laikas nestovėjo vietoje, o prasidės Antrasis pasaulinis karas gana greitai sumaišė visas Lietuvos respublikos kortas. Ir nors pirmaisiais karo metais (1939 m.) mūsų valstybė ir sugebėjo išlikti nuošalyje nuo šio didelio karinio konflikto, bet 1940 m. situacija iš esmės pasikeitė. Turėdami neramų kaimyną, neišvengėme jo pretenzijų ir taip, 1940 m. birželio 15 d., sulaužydamas tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, mūsų valstybę okupavo Sovietų Sąjunga. Neilgai trukus – 1940 m. birželio 19 d., „Prezidentas Smetona“ buvo inkorporuotas, jei taip galima pasakyti, į sovietinį laivyną.

Plačiau