Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2013-11-28 | 0 komentarų

„Prezidentas Smetona“ arba tarpukario Lietuvos karinis jūrų laivynas (II dalis)

„Prezidentas Smetona“ arba tarpukario Lietuvos karinis jūrų laivynas (II dalis)

Taigi, taigi…

tęsiame pasakojimą apie Lietuvos tarpukario karinį jūrų laivyną. Tik primenu, kad pirmąją šio pasakojimo dalį galite rasti čia. Joje buvo stengtasi aptarti laivo įsigijimo, sutvarkymo, apginklavimo ir pan., klausimai. Taip pat, trumpai pristatyti ir turėti kateriai. Tuo tarpu šioje – antrojoje dalyje – pasistengsime aptarti laivo „Prezidentas Smetona“ likimą Antrojo pasaulinio karo metu.

Visgi, laikas nestovėjo vietoje, o prasidės Antrasis pasaulinis karas gana greitai sumaišė visas Lietuvos respublikos kortas. Ir nors pirmaisiais karo metais (1939 m.) mūsų valstybė ir sugebėjo išlikti nuošalyje nuo šio didelio karinio konflikto, bet 1940 m. situacija iš esmės pasikeitė. Turėdami neramų kaimyną, neišvengėme jo pretenzijų ir taip, 1940 m. birželio 15 d., sulaužydamas tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, mūsų valstybę okupavo Sovietų Sąjunga. Neilgai trukus – 1940 m. birželio 19 d., „Prezidentas Smetona“ buvo inkorporuotas, jei taip galima pasakyti, į sovietinį laivyną.

Suskubta keisti ir laivo pavadinimą, kuris netrukus tapo tiesiog „Prezidentas“, o vėliau „Pirmūnas“. Tokiu vardu šis laivas paliko Klaipėdos jūrų uostą ir pradėjo bazuotis Liepojoje, Latvijoje. Ten laivas buvo geriau apginkluotas bei įtrauktas į Pabaltijo karinės apygardos pasienio apsaugos laivų 2-ąjį būrį, kur laivas vėl buvo pervadintas kitu vardu – šį kartą į „Korall“.

Beje, „Pirmūno“ (ar tiksliau SSRS) žinion buvo perduoti ir mūsų turėti kateriai „Partizanas“, „Žaibas“, „Aitvaras“, „Savanoris“, „Šaulys“, „Lietuvaitė“ bei prigriebti lenkų laiveliai „Vėjas“, „Banga“ ar net mūsiškių konfiskuotas motorlaivis „Ella“.

Kiečiamas laivo „Antanas Smetona“ pavadinimas į „Prezidentas“. Nuotrauka paimta iš viešojo Dainiaus Šilgalio archyvo: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.178120478972770&type=1

Keičiamas laivo „Antanas Smetona“ pavadinimas į „Prezidentas“. Nuotrauka paimta iš viešojo Dainiaus Šilgalio archyvo: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.178120478972770&type=1

Laivu naudojosi pasieniečių jūrų mokykla, esanti netoli Leningrado. Jame mokėsi daugelis būsimų SSRS jūreivių, kurie tuo metu būdami kursantais, stropiai mokėsi įvairių su laivyba susijusių dalykų.

Kilus karui tarp Vokietijos ir SSRS, kovėsi su vokiečiais sovietų pusėje, gynė įvairias komunikacijas ar bazes, atliko kitas šiam laivui pavestas užduotis bei net dalyvavo evakuojant Chanko pusiasalio įgulą. Galiausiai 1945 m. sausio 11 d., lydėdamas laivų vilkstinę iš Helsinkio į Taliną, Suomių įlankoje, Aegnos salos regione, užplaukė ant minos ir nuskendo (tiesa, kitur minima, kad laivą nuskandino povandenis vokiečių laivas „U745“). Žodžiu, kad ir kaip ten iš tikro būtų, per įvykusį sprogimą laivas buvo gana smarkiai apgadintas ir labai greitai nuskendo, o kartu su savimi nusinešė ir 28 „Korall“ („Prezidentas Smetona“) įgulos narius. Dar 27 įgulos nariai buvo sužeisti.

Ne tiek daug šiam laivui būtų likę ir iki karo pabaigos (Europoje karas baigėsi 1945-05-09 d.) ir galbūt jo lemtis būtų kitokia. Nors teisybės dėlei, reiktų pasakyti, kad greičiausiai laivas po kurio laiko būtų supjaustytas į metalo laužą, tačiau, galbūt būtų buvę vilties, kad laivas būtų grįžęs į Klaipėdos jūrų uostą ir tarnavęs, kaip propogandinis dalykas tuometiniai LTSR valdžiai. Virtęs tam tikru simboliu, gal būtų sulaukęs ir šių dienų, bet čia daugiau spėliojimai ar pamąstymai, kurie verti neblogos diskusijos…

Vis dėlto, kad straipsnis nesibaigtų liūdna gaidele, norėtųsi pridurti, kad 2009 metais, Klaipėdos universiteto mokslininkai kartu su kolegomis iš Estijos jūrų muziejaus, Suomijos įlankos dugne, maždaug 80 m gylyje atrado šį Lietuvos jūreivystės pasididžiavimą, kuris dar iki šiol saugo praeitos – „pirmosios“ arba „smetoniškosios“ Lietuvos valstybės jūreivystės prisiminimus…

„Antano Smetonos“ įgula su laivo kapitonu A. Kaškeliu (centre). Nuotrauka paimta iš viešojo Dainiaus Šilgalio archyvo: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.178120478972770&type=1

„Prezidento Smetonos“ įgula su laivo kapitonu A. Kaškeliu (centre). Nuotrauka paimta iš viešojo Dainiaus Šilgalio archyvo: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.178120478972770&type=1

Viršelio nuotrauka paimta iš archyvai.lt

Šaltiniai:

1. http://www.lrytas.lt/-11963334361194988260-p1-Istorija-Estai-rado-nuskandint%C4%85-Prezident%C4%85-Smeton%C4%85.htm

2. http://www.muziejus.lt/laivyba.php

3. http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CEwQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.lka.lt%2Fdownload%2F7566%2Flietuvos_karinis_laivynas.pdf&ei=E39tUsu5JOfk4QShkYHIBw&usg=AFQjCNEuucWxhp2Ct-_9-bKfXz2dBLhIgw

4. http://www.pasienis.lt/lit/Spirito_kontrabandininku_siaubas___pasie/4737

5. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.178120478972770&type=1

6. http://skipper.lt/2012/04/13/kjp-tarpukariu/

Nepamiršk, jei patiko, paspausk „Like“. Nori prisijungti prie projekto? Rašyk į el. paštą adresu technikosistorija@gmail.com

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *