Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2013-12-07 | 0 komentarų

Kovinių lėktuvų vystymasis nuo 1935-ųjų (I dalis)

Kovinių lėktuvų vystymasis nuo 1935-ųjų (I dalis)

Prasidėjusi tikra žiema mums atnešė ne tik sniego, bet ir ypač įdomų straipsnį apie „Kovinių lėktuvų vystymasis nuo 1935-ųjų“. Už galimybę publikuoti straipsnį „Technikos istorija“ svetainėje, esu be galo dėkingas modeliuok.lt svetainės savininkui Tomui Janulevičiui. Ačiū Jums.

Antrojo pasaulinio karo išvakarės

1935 metais JAV karinių oro pajėgų generolas Billy Mitchell, tas pats, kurio garbei vėliau buvo pakrikštytas North American B-25, teigė, kad ateityje karinius konfliktus laimės ta pusė, kurios aviacija bus pranašesnė. Ši mintis nebuvo priimta dėl jos revoliucingumo, nors italų generolas Giulio Douliet šią mintį išdėstė dar 1921 metais traktate “Viešpatavimas ore”. Tuo metu galiojo stereotipai, dėl kurių, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje tarnauti Karališkajame kariniame laivyne buvo prestižas. Pirmojo pasaulinio karo metu aviacija buvo laikoma turtingų, bet ekstravagantiškų žmonių sritimi. Šiandien panašiai žiūrima į ekstremalus. Be to, atsižvelgiant į ką tik praėjusią pasaulinę ekonominę krizę, vyriausybės nenorėjo didinti išlaidų karinių oro pajėgų (KOP) vystymui.
Generolo žodžius patvirtino vėlesni įvykiai, kai Musolini įsakymu Italijos KOP greitai ir visiškai sutriuškino Etiopijos karines pajėgas. Pasaulio galingieji gėdingai nusprendė nesikišti, nes nenorėjo pyktis su Italijos režimą palaikančiu Hitleriu, tačiau tai buvo rimtas signalas imtis veiksmų KOP vystymui. Didžioji Britanija ir Prancūzija padidino KOP finansavimą ir paskatino naujų lėktuvų kūrimą. Sovietai glaudžiai bendradarbiavo su Vokietijos karinėmis pajėgomis iki 1936-ųjų. Buvo mokomi Vokietijos ir Sovietų pilotai, turiningai bendradarbiavo lėktuvų konstruktoriai. Atsižvelgiant į draudimą kurti kovinius lėktuvus po Pirmojo pasaulinio karo, Vokietija tai darė prisidengdama civilinės aviacijos vystymo programa. Tam padėjo ir situacija, kai komercinių lėktuvų charakteristikos pranoko karinių. Atsirado tendencija, kai bombonešius gamino iš modernizuotų keleivinių, o naikintuvus iš lenktyninių lėktuvų. Tokiu būdu vėliau transporto lėktuvas He 111 tapo bombonešiu, pripažintas netinkamu civilinėms oro linijoms Do 17 puikiai tiko vidutinio bombonešio rolei, o mokomasis Messerschmitt Bf 108 po modifikavimo tapo naikintuvu Bf 109. Šio lėktuvo konstrukcija turėjo didelį tobulinimo potencialą, dėl to neatsitiktinai Me Bf 109 laikomas vienu iš geriausių Antrojo pasaulinio karo naikintuvų, įvairios versijos tarnavo  iki pat karo pabaigos. Iš Sovietų gautos žinios padėjo vokiečiams susipažinti su Sovietų taktikos naujovėmis, konstruktoriams- su technine patirtimi. Vokietijos aviacinė mintis progresavo pralenkiant visą pasaulį. Kitoje žemės rutulio pusėje Japonija sėmėsi idėjų iš JAV pasiekimų ir kūrė savo KOP bei jų naudojimo taktiką. Nemažai naujovių Japonija gavo iš sąjungininkės Vokietijos.

Dornier Do 17

Dornier Do 17

Messerschmitt Bf 109

Messerschmitt Bf 109

Heinkel He 111

Heinkel He 111

Daug ginčų inžinierių ir lakūnų bendruomenėje kėlė biplano bei monoplano perspektyvų prognozės. Biplanas yra manevringesnis ir jo tūpimo bei kilimo greičiai mažesni, dėl ko užtenka trumpesnio tako. Monoplanas- greitesnis. Pavyzdžiui, Sovietų oro mūšio taktikoje buvo numatyta monoplaną I-16 naudoti priešininko dėmesiui atitraukti, o biplanas I-15 arba I-153 turėjo numušinėti priešus. Palaipsniui aliuminio lydiniai stūmė specialiai apdorotą medieną ir aviacinį audeklą iš aviacijos, naujų konstrukcijų lėktuvai įgijo įtraukiamą važiuoklę, kabina ir šaulių vietos tapo uždari, varikliai vis galingesni. Keitėsi ir patys lėktuvai artėdami prie aerodinaminio tobulumo kriterijų. Atsirado specializuoti tam tikrai taktikai lėktuvai, tokie kaip Ju 87, kuris tiksliai bombą numesdavo į taikinį pikiruodamas. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Sovietuose buvo sukurtas IL-2 „Šturmovik“, kuris laikomas atakos lėktuvų pradininku. Taktika tobulėjo siekiant antžemines arba jūrų pajėgas panaudoti kooperuojant veiksmus su KOP. Rankomis rodomus pilotų ženklus pakeitė radijas. Visuomenėje palaipsniui keitėsi požiūris į aviacijoje dirbančius žmones, nes rezultatai šioje sferoje tapo pasiekiami tik turint gerą išsilavinimą, kvalifikaciją ir intelektą, be to, pats darbas buvo sąlyginai inteligentiškas ir švarus, lyginant su kitomis karybos sritimis.

Junkers Ju 87

Junkers Ju 87

IL-2 „Šturmovik“

IL-2 „Šturmovik“

1939 metais Prancūzija keitė pasenusius lėktuvus naujais. Galima pažymėti progresyvius naikintuvus Bloch MB.152, Arsenal VG33 ir Dewoitine D 520, lengvuosius bombonešius Breguet 693 ir Bloch 175. Prancūzijos vyriausybė pripažino, kad KOP skiriama nepakankamai lėšų ir perginklavimas pradėtas pavėluotai. Antrąjį pasaulinį karą prancūzų KOP pasitiko nepasiruošusios, nors su turima technika kovojo ryžtingai. Morane-Saulnier MS 406 buvo pagrindinis prancūzų naikintuvas karo pradžioje, tačiau santykis 175 numušti priešai ir 400 prarasti MS 406 byloja apie prastesnes technines charakteristikas. Bombonešiai Amiot 143, Bloch 210, Farman F.222 buvo akivaizdžiai atsilikę nuo laikmečio, o Bloch 131 dislokuotas tik Šiaurės Afrikoje, kaip senstelėjęs. Amiot 350 pasirodė prieš pat karą ir nors spėta išleisti 62 bombonešius, jie nebuvo paruošti eksploatacijai. Vidutinis bombonešis LeO 45 taip pat gautas karo išvakarėse ir jų pagaminta nepakankamai. Potez P.63 buvo skirtas įvairioms užduotims vykdyti, tačiau stokojo variklių galios, o Caudron-Renault CR 714 „Cyclone“ netenkino kariškių valdymo charakteristikomis. Tačiau šie naikintuvai dviejų eskadrilių pastangomis mūšio dėl Prancūzijos metu numušė 12 vokiečių lėktuvų prarasdami 13. Šios eskadrilės buvo suformuotos iš Lenkijos pasitraukusių pilotų, kai vokiečiai ją okupavo.

Morane-Saulnier MS 406

Morane-Saulnier MS 406

Potez P.63

Potez P.63

Dewoitine D 520

Dewoitine D 520

Arsenal VG33

Arsenal VG33

Bloch MB.152

Bloch MB.152

Breguet 693

Breguet 693

Bloch 175

Bloch 175

Amiot 143

Amiot 143

Bloch 210

Bloch 210

Farman F.222

Farman F.222

Bloch 131

Bloch 131

Caudron-Renault CR 714 „Cyclone“

Caudron-Renault CR 714 „Cyclone“

Amiot 350

Amiot 350

Liore et Oliver LeO 45

Liore et Oliver LeO 45

JAV vyriausybė neskyrė pakankamai lėšų ir manė, kad potencialūs priešai yra pakankamai toli ir silpni, kad galėtų užpulti. Prie to prisidėjo ir bendros gyventojų nuotaikos nesikišti į toli vykstantį konfliktą Tik prieš pat karo Europoje pradžią buvo susigriebta ir investuota į naujų lėktuvų kūrimą.
Vokietija puikiai žinojo Sovietų VVS techniką ir taktiką iš bendradarbiavimo iki 1936-ųjų ir nuo 1939-ųjų, po Molotovo- Rybentropo pakto pasirašymo, kai bendradarbiavimas vėl suaktyvėjo. Luftwaffe pasinaudojo civiliniu karu Ispanijoje 1936-aisiais kovodama generolo Franko pusėje prieš Sovietų VVS, prisidengusias Ispanijos vėliava, ir išbandė savo taktiką bei naujus lėktuvus. Vokietijos KOP vadovybė liko patenkinta rezultatais ir padarė išvadas dėl taktikos bei technikos tobulinimo. Vokietijos KOP techninį branduolį sudarė naikintuvai Messerschmitt Bf 109 ir Messerschmitt Bf 110, bombonešiai Heinkel He 111, Junkers Ju 87 ir senstelėję Junkers Ju 86 bei pasenę, bet patikimi transporto lėktuvai Junkers Ju 52. Luftwaffe (Vokietijos karinės oro pajėgos) sėkmingai naudojo Henschel Hs 123 kaip atakos lėktuvą tiek Ispanijos kare, tiek Sovietų fronte vėliau. Prieš pat invaziją į Lenkiją Luftwaffe pradėjo gauti naujus greitus bombonešius Junkers Ju 88. Katapultinis Arado Ar 196 daugiausia vykdė jūrų žvalgybos funkcijas, jį naudojo ir linijiniai laivai “Admiral Spee”, “Tirpitz”, “Bismark” bei kiti.

Messerschmitt Bf 110

Messerschmitt Bf 110

Junkers Ju 52

Junkers Ju 52

Henschel Hs 123

Henschel Hs 123

Junkers Ju 88

Junkers Ju 88

Arado Ar 196

Arado Ar 196

Italijos KOP užmigo ant sėkmės Afrikos žemyne laurų.
Japonijos vadovybė įdėmiai sekė technologijos pasiekimus pasaulyje ir padarė atitinkamas išvadas iš susidūrimo su Sovietų VVS Mongolijoje. Japonijos armija pergalingai nužygiavo per solidžią Azijos žemyno dalį.
Didžioji Britanija rimčiausiai iš fašizmo diktatūros priešininkų ruošėsi karui: nors ir pavėluotai, bet operatyviai reorganizuota ekonomika, investicijos į naujojo naikintuvo „Spitfire“ kūrimą ir jo bei „Hurricane“ gamybą. KOP naikintuvų pagrindą sudarė „Hurricane“, „Spitfire“ buvo mažiau. Šalia jų dar buvo naudojami naikintuvai Gloster „Gladiator“, lengvieji bombonešiai Fairey „Battle“, bombonešiai Handley Page „Hampden“, torpednešiai Fairey „Swordfish“ bei skraidančios amfibijos Short „Sunderland“.

Supermarine “Spitfire”

Supermarine “Spitfire”

Hawker “Hurricane”

Hawker “Hurricane”

Gloster „Gladiator“

Gloster „Gladiator“

Fairey „Battle“

Fairey „Battle“

Handley Page „Hampden“

Handley Page „Hampden“

Fairey „Swordfish“

Fairey „Swordfish“

Short „Sunderland“

Short „Sunderland“

Nyderlandų KOP turėjo Fokker D.XXI naikintuvus, tačiau jie nebegalėjo lygiomis konkuruoti su Luftwaffe lėktuvais. Bombonešis Fokker T.V prasidėjus karui nebuvo laikomas sėkmingu lėktuvu. Naujųjų sunkiųjų naikintuvų Fokker G.I buvo išleista pernelyg mažai, bet jie spėjo nemaloniai nustebinti vokiečius.

Fokker D.XXI

Fokker D.XXI

 Fokker T.V

Fokker T.V

Fokker G.I

Fokker G.I

Lenkija taip pat turėjo savo gamybos lėktuvų karinėse oro pajėgose, tačiau tik bombonešis P.37B „Los“ pripažintas moderniu, o naikintuvai P.11 nebeatitiko naujausių poreikių. Lengvieji bombonešiai PZL P.23 „Karas“ buvo silpnai ginkluoti, lėti ir negalėjo nešti sunkesnių ar daugiau bombų. Bombonešiai LWS-4 „Zubr“ taip pat nebuvo naujiena ir jų tebuvo 15 lėktuvų, be to, jie buvo perduoti mokymo eskadrilėms ir mūšiuose nedalyvavo. Daugumos kitų Europos valstybių KOP lėktuvai buvo pirkti ir dėl to atitinkamai dar senesni. Čekai turėjo savos gamybos naikintuvą Avia B-534, kuris pirmą kartą pakilo 1933 metais ir tuo metu buvo vienas iš geriausių, tačiau 1939 metų aviacinė technika pažengė į priekį.

PZL P.11

PZL P.11

 PZL P.37B „Los“

PZL P.37B „Los“

PZL P.23 „Karas“

PZL P.23 „Karas“

LWS-4 „Zubr“

LWS-4 „Zubr“

Avia B-534

Avia B-534

Lietuvos KOP prieš karą turėjo 4 aviacines grupes:
I žvalgybinę, suformuotą iš 3 eskadrilių ir turinčią 10 ANBO 41, 9 ANBO IV, 1 ANBO 51, 2 Albatros J.II lėktuvus;
II naikintuvų, suformuotą iš 3 eskadrilių ir turinčią 13 Dewoitine D.501, 14 Gloster Gladiator Mk.I, 7 Fiat CR.20, 1 ANBO 51, 3 Bucker Bu 133 lėktuvus;
III bombonešių, suformuotą iš 2 eskadrilių ir turinčią 14 Ansaldo A-120, 2 de Havilland DH 89, 2 LVG C.VI, 10 ANBO 41, 1 ANBO 51, 1 Lockheed L-5B „Vega“ (Lituanika II) lėktuvus;
IV mokomąją, turinčią 1 Fokker D.VII, 5 ANBO III, 3 ANBO IV, 3 ANBO V, 2 ANBO VI, 7 ANBO 51, 3 Bucker Bu 133, 2 Avro 626 lėktuvus.
1939 metais prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Lemiami vokiečių KOP pergalių faktoriai: modernesni lėktuvai, pažangi taktika ir glaudi kooperacija su sausumos bei jūrų pajėgomis.
Sovietus realijos vertė ruoštis karui, todėl 1941 metais dalį eskadrilių pasiekė naujieji naikintuvai Jak-1, LaGG-3, MiG-3, atakos lėktuvas IL-2 „Šturmovik“. Neigiamos įtakos kovinei parengčiai turėjo „tautos priešų“ medžioklė. Nenorėdami būti apkaltinti kenkimu tėvynei, eskadrilių vadai vengė naudoti kurą ir kitas medžiagas bei draudė skraidymus, be to, kai nėra skrydžių- nėra incidentų. Kaip žinia, pilotas moka skraidyti, kai skraido, o Sovietų pilotai neturėjo pakankamai skraidymo įgūdžių. Sovietų VVS vadovybė liko patenkinta konflikto su Japonija Mandžiūrijoje bei civilinio karo Ispanijoje rezultatais ir dalinai ignoravo nesėkmes konflikte su Suomija bei Ispanijos kare dalyvavusių pilotų pastabas. Techninį KOP branduolį tebesudarė senesnės kartos medinės konstrukcijos naikintuvai I-15, I-153, I-16, įvairias funkcijas atliekantis Po-2 bei bombonešiai SB-2 ir DB-3.

Jak-1

Jak-1

  LaGG-3

LaGG-3

MiG-3

MiG-3

 I-16

I-16

I-15

I-15

 I-153

I-153

SB-2

SB-2

 DB-3

DB-3

Po-2

Po-2

DB-3F modifikacija perkrikštyta į IL-4

DB-3F modifikacija perkrikštyta į IL-4

Paties straipsnio autorius: Vaidas Mašidlauskas

Šaltinis: modeliuok.lt

Viršelio nuotrauka paimta iš čia

Teksto rašyba netaisyta.

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *