Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2014-03-09 | 3 komentarai

Tiger I

Tiger I

Šaunieji technikai,

šiandien yra nuostabi diena. Kodėl? Nes Jums noriu pristatyti labai įdomų straipsnį apie Tiger I tanką. Mėgaukitės 🙂

Tanko Tigro I šaknys siekia net 1938 m., kai buvo pradėta sunkiųjų tankų kūrimo programa, turėjusi pakeisti Panzer IV tankus. Būtent tada Henselis pagamino VK3601 prototipą, kuris tapo Tiger I pagrindu. Kitas prototipas buvo žinomas DW1 pavadinimu. Tačiau nei viena programa taip ir nebuvo baigta, nes kariuomenė buvo visiškai patenkinta tuo, kaip Panzer IV pasirodė Lenkijos kampanijos pradžioje. Tačiau Prancūzijos invazijos metu, susidūrus su sąjungininkų Matildomis ir Char 1B pakeitė kariuomenės nuomonę ir sunkiųjų tankų kūrimo programa vėl buvo pradėta. 1941, kai Vokiečiai susidūrė su Sovietų T-34 ir KV1, kurie smarkiai lenkė tuometinius vokiečių tankus, šiai programai buvo suteiktas prioritetas. Taip pat buvo paspartintas vidutinio svorio tanko (Panther V) kūrimas. Hitleris nusprendė, jog naujasis tankas turi būti ginkluotas 88mm pabūklu, kuris jau buvo žinomas, kaip puikus ginklas prieš tankus.

Durchsbruchswagen-II

Prototipas DW-2 („Durchsbruchswagen II“)

VK_3601

Prototipo VK3601 važiuoklė

Taigi, pradinė tanko koncepcija buvo duota abiems: Henseliui, kuris dirbo prie VK3601 (jau buvo sukurta važiuoklė su bokšteliu ir 75mm pabūklu, kuris vėliau buvo panaudotas „Panther V“) ir Poršė, kuris naudojo Henselio sukurtą važiuoklę. Henselis perkūrė bokštelį, kad būtų galima į jį įtaisyti 88mm pabūklą. Poršė savojo prototipo bokštelį perkėlė į priekį ir jame sumontavo 88mm pabūklą. Henselio prototipui buvo duotas indeksas VK4501(H), o Poršė –VK4501(P). 1942 Balandžio 23-iają, per Hitlerio gimtadienį abu prototipai buvo pristatyti ir išbandyti Rastenburgo poligone Rytų Prūsijoje. Pristatyme dalyvavo ir pats fiureris. Nors abu tankai pasirodė puikiai, Henselio kūrinys buvo nežymiai geresnis (arba paprastesnis gaminti). Henseliui buvo suteiktas kontraktas 1500 tankų gamybai. Taip pat buvo užsakyta 90 Poršė tankų, bet šis užsakymas buvo atšauktas po to, kai Henselis pranešė, kad neturi jokių problemų masiškai gamindamas savo tankus. Iki tol Henselio tankas jau buvo aprūpintas storesniais šarvais, o jo svoris buvo dar padidintas. Iki nutraukiant Poršė užsakymą, jau buvo pagaminta 90 šio tanko važiuoklių. Kariuomenė nusprendė jas panaudoti savaeigio pabūklo Elefant/Ferdinand gamyboje.

VK4501

Poršė prototipas –VK4501(P)

VK4051sss

Henselio prototipas VK4501(H)

Tiger I rytuose

Naujasis tankas buvo pavadintas Tiger I (pilnas pavadinimas: „Panzerkampfwagen VI Ausf E Tiger I (SdKfz 181)”). Masinė Tiger I gamyba buvo pradėta 1942 rugpjūtį. Tuo pat metu Tiger I atliko pirmąją savo kovinę užduotį Rusijoje. Neseniai suformuota pirmoji 502-os sunkiųjų tankų divizijos kuopa 1942 rugpjūčio 29-tą buvo pasiųsta į frontą netoli Leningrado. Tai buvo vienas iš griežtų Hitlerio įsakymų. Fiureris įsakė pasiųsti Tiger I su Panzer IIIN palydą tiesiai į mūšio įkarštį. Tam prieštaravo kariuomenės vadai, kurie norėjo šį tanką išbandyti ir panaudoti puolime kitą vasarą. Tačiau Hitleris padarė klaidą ir pasiuntė naujuosius tankus į mūšį vietovėje, kuri buvo itin nepalanki Tiger I. Visi Tiger I greitai buvo neutralizuoti rusų prieštankinės artilerijos. Rusų šauliai greitai suprato, jog jiems nepavyks pramušti 10cm storio priekinio Tiger I šarvo, taigi jie pradėjo taikyti į jų vikšrus. Hitleris padarė klaidą ir prarado netikėtumo veiksnį ir tą psichologinį efektą, kurį naujasis tankas galėjo sukelti.

 Panzer VI Ausf. H1

Tiger I iš priekio ir galo

1942 gruodžio mėnesį 503-iasis sunkiųjų tankų batalionas buvo skubiai pasiųstas į frontą Rusijos pietuose, kur rusai surengę sėkmingą išpuolį ir buvo apsupę generolo Pauliuso 6-tąją armiją prie Stalingrado. Hitleris buvo visiškai beviltiškoje situacijoje, todėl 503-iasis batalionas buvo ne pilno pajėgumo. Nepaisant to, Tiger I tankai turėjo labai didelę įtaką mūšyje, visgi, Pauliusas, kuriam buvo suteiktas feldmaršalo laipsnis (feldmaršalas pagal vokiečių kariuomenės tradicijas neturi teisės pasiduoti), pasidavė.

)

Per 1943-44-uosius Tiger I puikiai užsirekomendavo, dažnai sužlugdydamas sovietų pranašumą ir sunaikindamas daugybę šarvuotos technikos. 1944 viduryje Tiger I sutiko savęs vertą priešininką – IS-I ir IS-II tankus, kuriuose buvo sumontuoti 122mm pabūklai. Pirmą kartą šie tankai susitiko Rumunijoje 1944 gegužę. Tiger I galėjo pramušti IS-II šarvą už mažiau nei 1800 metrų, o priekinį šarvą už mažiau nei 500 metrų. Tuo tarpu IS-II galėjo pramušti Tiger I šarvą už 2000 metrų. Nepaisant to, Tiger I buvo pranašesni, nes jų buvo daug daugiau, o jų įgulos dažnai būdavo labiau patyrusios.

IS-1 tankas, kuris dar taip taip pat žinomas vardu JS-1 (Josef Stalin)

IS-1 tankas, kuris dar taip taip pat žinomas vardu JS-1 (Josef Stalin)

IS-2 tankas

IS-2 tankas

)

Tiger I šiaurės Afrikoje ir Italijoje

Sąjungininkai pirmą kartą susidūrė su Tiger I 1942 gruodžio mėnesį Tunise. Naujasis tankas tapo nemalonus siurprizas sąjungininkų tankų įguloms, jų sviediniai atšokdavo nuo TigerI šarvo nepadarę jam žalos, tuo tarpu sąjungininkų tankai sprogdavo, vokiečių tankui šovus iš atstumo, kuris atrodė labai tolimas. Štai ką pasakojo Matildos (Britų tankas) vadas 1943 Tunise: „Aš išvydau vieną naujųjų Tigrų už maždaug 1000 jardų (apie 910 metrų) ir iššoviau septynis kartus. Visi sviediniai atšoko nuo priekinio ir šoninio šarvo. Tigras atsuko savo pabūklą į mus ir susprogdino mūsų kairįjį vikšrą, kartu užmušdamas vairuotoją.” Pagaliau vokiečių vadovybė pasiekė psichologinį efektą, kurio taip troško.

Britų tankas „Matilda“

Britų tankas „Matilda“

1943 vasario pirmąją sąjungininkai užgrobė pirmą nežymiai apgadintą Tiger I tanką, kuris suteikė daug vertingos informacijos, kaip sunaikinti naująjį monstrą. Du Tiger I tankai susidūrė su Britų gynybinėmis pajėgomis. Į Tiger I buvo dešimt kartų pataikyta iš šešiasvario prieštankinio pabūklo, tačiau tik du sviediniai pramušė tanko šoninį šarvą.Paaiškėjo, jog pats populiariausias britų prieštankinis pabūklas beveik neturėjo galimybių pramušti Tiger I šarvą. Naujasis septyniolikasvaris pabūklas turėjo daugiau galimybių. Nors Tiger I šarvą pramušti buvo labai sunku, tačiau, kaip ir daugelyje vokiečių tankų pramušus šarvą dažnai detonuodavosi amunicija ir degalai.

Pastaba: Šis užgrobtas Tiger I tankas dar ir dabar yra D. Britanijoje. Jį galite pamatyti Bovingtono tankų muziejuje. Plačiau čia.

Tiger I tankas Bovingtono tankų muziejuje

Tiger I tankas Bovingtono tankų muziejuje

Standartinė Vokiečių taktika buvo išdėstyti Tiger I rikiuotės galo centrinėje dalyje, juos dengė lengvesni ir greitesni Panzer III ir VI tankai. Tiger I svoris sudarė nemažai problemų dykumoje, todėl prieš pajudant buvo būtina atlikti atidžią žvalgybą. „Maybach” variklis vartojo labai daug degalų, tai labai ribojo Tiger I galimybes.

1944-tųjų pradžioje Tigrai buvo atitraukti į Italiją. Šios šalies landšaftas atskleidė dar vieną Tiger I trūkumą. Jei didelėse dykumos erdvėse Tigro gabaritai ir svoris nesukėlė problemų, tai Italijoje tai tapo didžiausiu šio tanko trūkumu.

Gedimai taip pat tapo didele problema, kai trys Tiger I tankai važiavo per geležinkelį, du iš jų turėjo problemų su vikšrais, o trečiajam sugedo pavarų dėžė. Taip pat tankui daug problemų sukėlė ilgas pabūklo vamzdis. Nepaisant trūkumų, lėtai traukdamiesi į šiaurę,Tigrai pasiėmė savo duoklę priešų šarvuota technika.

Tiger I pasikeitimai nuo gamybos pradžios iki karo galo

Tiger I pasikeitimai nuo gamybos pradžios iki karo galo

Tiger I vakaruose

Normandijoje Tiger I pagarsėjo po to, kai vienas Tigras vadovaujamas Michaelio Vitmano sunaikino visą 50 tankų bei transporterių koloną ir sugrįžo į bazę. Tuo metu tarp britų tankų įgulų paplito posakis „jei pamatei Tigrą, pasiųsk penkis Šermanus (M-4) ir tikėkis prarasti tik keturis”. Ši Panzer VI baimė buvo pavadinta „Tigrofobija” atsižvelgiant į tai, generolas Montgomeris uždraudė skelbti bet kokius pranešimus apie Tiger I nuopelnus, nes tai buvo žalinga moralei. Ta žala buvo puikiai matoma, kai Tiger I visą valandą apšaudė britų pozicijas pridarydamas jiems daug nuostolių, pats neapšaudomas, nes nei vienas britų tankas nedrįso jo pulti.

Tankų asas Michael Wittmann (dar vadinamas „Juoduoju baronu“)

Tankų asas Michael Wittmann (dar vadinamas „Juoduoju baronu“)

)

Amerikiečių tankas M4 Sherman

Amerikiečių tankas M4 Sherman

Tačiau 1945 kovą, sąjungininkų pajėgos jau buvo įsiveržusios į Vokietiją, Tiger I tapo itin retu tanku. Dauguma Tiger I buvo pakeisti Tiger II tankais (Tiger I gamyba buvo nutraukta 1944 m. rugpjūtį). Paskutiniai Tiger I vis dar aktyviai priešinosi sąjungininkų puolimui, bet oro antskrydžiai, gedimai ir priešininkų kiekybinė persvara išretino Tiger I gretas. Paskutines dvi savaites Tiger I gynė Berlyną ir kartu su Trečiuoju reichu buvo sunaikinti.

Tiger II tankas (dar kitaip vadinamas „King Tiger“)

Tiger II tankas (dar kitaip vadinamas „Karališkasis Tikgras“)

)

Tiger II – tai antroji Tiger versija. Tai kiek galingesnis tankas,nei Tiger I, turintis ilgesnį L71 pabūklą. Šis tankas kaip lygiavertis galėjo kovoti su IS-II tankais.

Tiger I pagrindu, be jau minėto Tiger II, buvo sukurta ir Panzerjäger Tiger (P) (dar kitaip Ferdinand/Elefant), Sturmmorser Sturmtiger, Jagdtiger bei Berge Tiger.

PanzerJager arba Ferdinand/Elefant – savaeigis 88mm pabūklas sukurtas iš 90 Poršė Tiger I važiuoklės. Tai buvo gana geras savaeigis pabūklas, tačiau jam trūko artimos gynybos priemonių ir jis buvo gana lengvai pažeidžiamas.

Panzerjäger Tiger (P) arba Ferdinand/Elefant

Panzerjäger Tiger (P) arba Ferdinand/Elefant

Sturmmorser Sturmtiger – itin retas tankas fronte. Jame sumontuota 380mm mortyra, šis tankas naudotas bunkeriams ir kitiems įtvirtinimams naikinti. Tačiau jis buvo itin lėtas ir todėl nenaudingas.

 Sturmtiger

Sturmtiger

)

Jagdtiger buvo ypač galingas savaeigis prieštankinis pabūklas, kuris galėjo sunaikinti bet kurį sąjungininkų tanką maksimaliu atstumu, pats iš priekio likdamas praktiškai nepažeidžiamas, tačiau dėl didelio svorio ir skubotos gamybos, šis SPP kentėjo dėl vairavimo ir pavaros mechanizmų gedimų. Dėl šių problemų ir pasibaigusio kuro, daug Jagdtiger’ių buvo sunaikintos savo pačių ekipažų.

Savaeigis prieštankinis pabūklas - Jagdtiger

Savaeigis prieštankinis pabūklas – Jagdtiger

)

Berge Tiger buvo skirtas išgabenti iš mūšio lauko pamuštus, bet dar remontuotinus tankus.

Berge Tiger

Berge Tiger

Tigrai buvo gaminami nuo 1942 Liepos iki 1944 Rugpjūčio, iš viso buvo pagaminta 1.357 šių sunkiųjų tankų, o vieneto kaina siekė 250000RM (Reicho Markių). Tiger I buvo sumontuoti MaybachHL210 P45 varikliai, kurie naudojo benziną. Tanko bake tilpo 540 litrų degalų, su tokiu kiekiu degalų Tigras galėjo nuvažiuoti 195 km keliu arba 110km raižytoje vietovėje (tai kėlė daug problemų, ypač dykumoje). Tiger I šarvo storis yra nuo 25mm (korpuso apačioje, viršuje ir bokštelio viršuje) iki 100mm (pabūklo skydas).

Tiger I pjūvis

Tiger I pjūvis

Tiger I važiuoklės pjūvis

Tiger I važiuoklės pjūvis

Tiger I bokštelio pjūvis

Tiger I bokštelio pjūvis

Įgulą sudarė penki žmonės: vadas, šaulys, užtaisytojas, radijo operatorius ir vairuotojus.

Vadas sėdėjo bokštelyje šalia šaulio. Visi įgulos nariai turėjo ryšį su vadu. Jo užduotis buvo vadovauti tankui ir nurodyti taikinius.

Šaulys sėdėjo bokštelyje šalia vado ir užtaisytojo. Taikymuisi buvo naudojamas TZF9 boptinis taikiklis.

Užtaisytojas buvo paskutinis įgulos narys sėdintis bokštelyje. Pagrindinė jo užduotis buvo parinkti tinkamus šaudmenis ir užtaisyti pabūklą.

141

Tiger I vado vieta

142

Užtaisytojas sėdi šalia vado ir reikalui esant užtaiso 88 mm pabūklą

Radijo operatorius sėdėjo korpuse ir palaikė ryšį su įgula ir vadovybe, naudodamas FuG5 radijo stotelę. Taip pat jam buvo pavesta šaudyti MG34 kulkosvaidžiu.

Radijo operatoriaus vieta

Radijo operatoriaus vieta

Vairuotojas sėdėjo šalia radijo operatoriaus. Jis buvo atsakingas už tanko valdymą.

Tiger I vairuotojo vieta

Tiger I vairuotojo vieta

Tiger I 8.8cm Kw.K. 36 L/56 pabūklas su įmontuotu kulkosvaidžiu

Tiger I 8.8cm Kw.K. 36 L/56 pabūklas su įmontuotu kulkosvaidžiu

Tiger I pjūvis

Tiger I pjūvis

cutaway1

)

)

)

)

)

)

Pagrindiniai techniniai Tiger I duomenys:

Gamintas nuo 1942-04 iki 1944-08. Iš viso pagaminta 1.347 Tiger I tankai.

Ekipažas – 5 įgulos nariai.

Svoris – apie 56 tonos. Ilgis – 6.316 m (su pabūklu – 8.45 m). Plotis – 3.70 m. Aukštis – 3.0 m.

Variklis – Maybach HL 210 P 45 – 12 cilindrų/650 AG (ankstyvos gamybos), Maybach HL 230 P 45 – 12 cilindrų/700 AG (vėlyvos gamybos). Tankas pasiekdavo 38 km/h greitį keliu ir 10-20 km/h greitį bekelia. Su pilnu kuro baku, teoriškai, galėjo nuvažiuoti 140 km. Kuro bake tilpo 534 litrai.

Tiger I tankas buvo apginkluotas 8,8 cm Kw. K 36 L/56 pabūklu bei dvejais 7.92 mm Maschinengewehr 34 kulkosvaidžiais, kurių vėliau atsirado 3.

Tankai šarvai svyravo nuo 20 mm (tanko dugnas) iki 100-110 mm (pabūklo skydas, bokštelio priekis ir t.t…).

Dar ir šiandien galite pamatyti šį tanką bei jo variantus įvairiose pasaulio muziejuose. Štai muziejų sąrašas, kur yra eksponuojami šie tankai.

Apie Tiger I specifikaciją, galite papildomai pasiskaityti čia: http://www.alanhamby.com

Begalės informacijos galite rasti ir čia: http://www.alanhamby.com

Pagrindinis teksto šaltinis: http://www.ginklai.net.

Ačiū už galimybę publikuoti šį straipsnį technikosistorija.lt svetainėje.

Nuotraukos, video, techniniai duomenys parinkti – Giedrius Kazlauskas

Viršelio nuotrauka paimta iš http://www.afv-news.com

Papildomi šaltiniai: http://www.tanks-encyclopedia.com

http://www.wwiivehicles.com

http://afvdb.50megs.com

http://www.alanhamby.com

Apie Tiger I ypač gerą straipsnį lietuvių kalba taip pat galite rasti čia: http://antraspasaulinis.net  I dalis ir II dalis

3 Komentarai

  1. Tikrai geras straipsnis, dėkui autoriui už sugaištą laiką.

  2. Nuostabus tankas, bet su per silpnu varikliu ir per velai pradetas gamint.

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *