Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2014-07-04 | 0 komentarų

Modulis Kristal (IV dalis)

Modulis Kristal (IV dalis)

Susijungimų-technologijų modulis „Kristall“ (77 КСТ Nr.17201, ЦМ-Т, ЦМ-Т целевой модуль-технологический –  tikslinis technologijų modulis) startavo 1990-05-31 10:33:20 Grinvičo laiku Baikonuro kosmodrome iš 200-osios aikštelės 39-ojo paleidimo įrenginio. Šio modulio raketa-nešėja „Proton-K“ („Протон-К“). Modulis „Kristall“ skirtas puslaidininkių babdomajai pramoninei gamybai, biologiškai aktyvių medžiagų išvalymui, kad gauti naujų vaistinių preaparatų, įvairių baltymų kristalų ir hibridinių ląstelių užauginimui. Taip pat modulis „Kristall“ skirtas astrofizikos, geofizikos eksperimentų atlikimui. Kuras, kuris liko modulio bakuose, po modulio susijungimo su orbitinio komplekso baziniu bloku, buvo panaudotas orbitinio komplekso orbitos korekcijoms ir komplekso orientacijų erdvėje pakeitimui.   Modulio „Kristall“ korpuso ilgis – 12,02 m, didžiausias korpuso skersmuo – 4,15 m, hermetiško korpuso tūris – 64 kubiniai metrai. Modulio „Kristall“ masė orbitoje, atskyrus raketos – nešėjos „Proton-K“ trečiąją pakopą, lygi 19640 kg.

Savo tarnybinėmis sistemomis „Kristall“ buvo labai panašus į „Kvant-2″. Modulio konstrukcijos pagrindas – hermetiškasis korpusas, susidedantis iš prietaisų-krovinių ir prietaisų-susijungimo skyrių.

Prietaisų-krovinių skyriuje buvo išdėstytos modulio aptarnavimo sistemos, didžiausias kiekis (masė) gabenamų į orbitą krovinių (krovinių konteineriai buvo pritvirtinti prie „grindų“ ir „lubų“ panelių; taip pat šiame modulio skyriuje atgabentas treniruoklis „bėgantis takelis“. Prietaisų-krovinių skyriuje buvo sumontuoti technologiniai įrenginiai. Rezistorinio kaitinimo elektros krosnelė „Krater-V“ („Кратер-В“) ir spindulinio kaitinimo įrenginys „Optizon-1″ („Оптизон-1″) buvo skirti aukštos kokybės puslaidininkinių medžiagų bandomosios-pramoninės gamybos technologinių procesų sukūrimui. Reziztorinio kaitinimo elektros krosnys „Zona-02″ („Зона-02″) ir „Zona-03″ („Зона-03″) buvo naudojamos sukurti bazinius technologinius procesus gauti aukštos kokybės metalų lydinius ir puslaidininkines medžiagas. Prietaisų-krovinių skyriuje stovėjo universalus elektroforetinis kompleksas „Ainur“ („Айнур“),skirtas vertingų baltyminių preparatų išvalymui, ir miniatiūrinis daržas-oranžerija „Sviet“ („Свет“), galintis automatiškai palaikyti būtinas sąlygas augalų augimui.

Prietaisų-susijungimų skyriaus pagrindinė paskirtis – mokslinės aparatūros išdėstymas. Čia buvo daugelio funkcijų įrenginys „Kristalizator ČSK-1″ („Кристализатор ЧСК-1″), skirtas fundamentaliems tyrimams kosminės medžiagotyros ir technologijų srityje. Prietaisų-susijungimų skyriaus sferinėje dalyje buvo įrengti du komplekso „Priroda“ („Природа“) fotoaparatai, skirti fotografuoti Žemės paviršių su 5-7 metrų skiriamąja geba.

Prietaisų-susijungimų skyriaus paviršiuje ant pasukamų tvirtinimo elementų buvo sumontuotos dvi daugkartinio panaudojimo (daugkartinio išskleidimo ir suskleidimo) saulės elementų baterijos. Vienos saulės elementų baterijos, pilnai ją išskleidus, ilgis lygus 15 m. Dviejų daugkartinio panaudojimo saulės elementų baterijų plotas 72 kvadratiniai metrai, jos pagamina 8,4 kWt elektros energijos. Daugkartinio panaudojimo saulės elementų baterijų konstrukcija numatė galimybę jas demontuoti, pernešti ir sumontuoti ant modulio „Kvant“. Buvo planuota, kad šias operacijas atviroje kosminėje erdvėje atliks 7-osios ir 8-osios pagrindinių ekspedicijų kosmonautai. Ant prietaisų-susijungimų skyriaus išorinio paviršiaus buvo sumontuotos sistemos „Rodnik“ („Родник“) vandens bakas.

Prietaisų-susijungimų skyriuje buvo šliuzinė kamera, kurios išorėje buvo sumontuotas ultravioletinis teleskopas „Glazar-2″ („Глазар-2″). Skirtingai negu pirmasis teleskopas „Glazar“, esantis modulyje „Kvant“, naujasis tekeskopas, dėka kardaninės pakabos, galėjo savarankiškai nusitaikyti į nurodytą dangaus sritį ir nereikalavo tikslios viso orbitinio komplekso orientacijos. Modulyje „Kristall“ taip pat buvo strofizikos aparatūra: gama-teleskopas-spektrometras „Buket“ („Букет“), spektromatrai „Marija-2″ („Мария-2″), „Marina“ („Марина“), „Granat“ („Гранат“).

Sferinėje prietaisų-susijungimų skyriaus dalyje buvo sumontuoti du androgeniniai-periferiniai susijungimo įrenginiai АПАС-89. Ašinis įrenginys buvo skirtas prijungti orbitiniam laivui „Buran“ („Буран“). Prie šone esančio antrojo АПАС įrenginio kosminio laivo „Buran“ manipuliatoriaus pagalba buvo numatyta prijungti mokslinės aparatūros bloką, atgabentą šiuo kosminiu laivu.

 orb_mir_kristall

1. aktyvusis susijungimo įrenginys;
2. prietaisų – krovinių skyrius;
3. skrydžio orbitos korekcijos ir suartėjimo su kosminės stoties baziniu bloku variklių blokas;
4. skriejimo aplink Žemę valdymo pagal Saulę sistemos prietaisai;
5. kuro bakas;
6. oranžerija „Sviet“ („Свет“);
7. sistemos „Kub – kontur“ („Куб – Контур“) antenos;
8. sistemos „Kurs“ („Курс“) antenos;
9. sistemos „Rodnik“ („Родник“) panelė;
10. vandens laikymo bakai;
11. šaldytuvas;
12. daugkartinio montavimo Saulės baterijų prijungimo įrenginiai;
13. daugkartinio montavimo Saulės baterijų pernešamieji prijungimo įrenginiai;
14. fotokompleksas „Priroda – 5″ („Природа – 5″);
15. daugkartinio montavimo Saulės baterijos;
16. sistemos „Kurs“ („Курс“) antenos;
17. mažos traukos variklių blokas;
18. susijungimo įrenginiai (mazgai) АПАС – 89;
19. stendas;
20. spektrometras „Marija“ („Мария“);
21. daugkartinio montavimo Saulės baterijų prijungimo įrenginiai;
22. aparatūra „Ksenija“ („Ксения“);
23. teleskopas „Glazar – 2″ („Глазар – 2″);
24. sistemos „Kub – kontur“ („Куб – Контур“) antenos;
25. balionai su heliu;
26. daugkartinio montavimo Saulės baterijos;
27. judėjimo valdymo sistemos infraraudonosios vertikalės prietaisai;
28. skrydžio orbitos korekcijos ir suartėjimo su kosminės stoties baziniu bloku variklių blokas;
29. mažos traukos variklių blokas;
30. sistemos „Kurs“ („Курс“) antenos.

Kristall_module_(1997)

1990 mir kvant kvant2 krystall

mir1990

artsebarsky04b

soyuz-tm-17_mir_2

Šaltinis: www.astronautika.lt (publikuota gavus autorių sutikimą).

Viršelio nuotrauka paimta iš http://upload.wikimedia.org

Treniruokliai elipsiniai

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *