Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2014-12-04 | 0 komentarų

Šis tas iš artilerijos

Šis tas iš artilerijos

Gana neįprastas straipsnis tiesiai iš 1924 metų. Nenustebkite, kad rašymo stilius šiek tiek skiriasi nuo mūsų dienų 🙂

Prancūzijoje, Amerikoje ir Anglijoje

Pasaulio karo pradžioje Santarvė į artilerijos kokybę maža težiūrėjo, bet vokiečiai gerai buvo prisirengę karui, artileriją. Prancūzai 1914 met., palyginant su vokiečiais, patrankų turėjo visai maža — tik 308 sunkiąsias patrankas, kada vokiečiai turėjo 6000 sunkių patrankų. Vokiečiai mokėjo iš pradžių patrankomis tinkamai ir karą vesti. Tankia ugnim apšaudę, su pėstininkais ir raitininkais puldavo prancūzų apkasus darydami prancūzams didelių nuostolių. Todėl prancūzai, matydami artilerijos reikšmę, jau nuo karo pradžios iki 1915 metų kariuomenėje organizavo arti 272 baterijų, bet dar kariuomenės vadas pareikalavo 500 baterijų. Iki 1916 m. pavasario prancūzai norėjo maždaug kariuomenėn įvesti šį skaičių:

Plačiau