Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-01-07 | 0 komentarų

Technika ateities kare (I dalis)

Technika ateities kare (I dalis)

Labai įdomus straipsnis apie tai, kaip 1924 metais buvo įsivaizduojama „Technika ateities kare“.

„Karas yra blogumas, Bet blogumas neišvengiamas”

Pulk. Žukas

Ar ateityje dar turėsime karų?

Jeigu rašytosios istorijos laikotarpyje nuo 1496 metų prieš Kristaus gimimą ir iki šių dienų suskaitytume karo ir taikos metus, tai rastume, kad greta 3151 karo metų yra tik 229 taikos metai. Tokiu būdu reikia pripažinti, kad karas natūralinis žmonijos stovis, o taika — tik trumpas atsilsis prisiruošti karnų Taip rašo gen. Radus – Zenkavičius savo straipsnyje „Karas, karo galybė, karo mokslas44. Šiandieną mes dar daug mažiau pamato turime manyti, kad karų epoka baigėsi, kad prasidės laikotarpis ramaus-gyvenimo. Visas gyvenimas taip susidėjo, kad ne šiandieną, tai rytoj, ne rytoj, tai vėliau, bet karo reik laukti. Tautų grumtynės del būties eina aštriausios. Didįjį karą 1918 m. laimėję, prancūzai atkeršijo vokiečiams pralaimėtą 1870/71 m- karą- Vokiečiai pilni keršto troškimų, ir, tik progai pasitaikius bandys tai Jjrapcuzams parodyti, o šie pastarieji, vokiečių keršto bijodami ir nuo jo pavojaus apsisaugoti norėdami, spaudžia vokiečius kur ir kaip galima, neleisdami vokiečiams laisvai plėstis, stiprėti. Padėtis įtempta, daugiau dar įtempta, negu 1914 metų vasarą.

Plačiau