Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-01-23 | 0 komentarų

Technika ateities kare (II dalis)

Technika ateities kare (II dalis)

Tęsiame pasakojimą apie tai, kaip 1924 metais buvo įsivaizduojama „Technika ateities kare“…

Šarvuočiai

Iki 1914 m. vartojami buvo tik dviejų rūšių šarvuočiai: — šarvuoti automobiliai ir šarvuoti traukiniai. Ginkluoti kulkosvaidžiais ir artilerija Šarvuočiai atnešdavo daug naudos, sunaudojus juos staigiems, greitiems puolimams i priešo užpakalį; Sėkmingai šarvuoti traukiniai ir šarvuoti automobiliai tik tuomet gali darbuotis, kuomet jiems yra geri, tvirti keliai: automobiliams plentai, o traukiniams geležinkeliai.

1914/18 m. poziciniame kare iškilo reikalas turėti specialius šarvuočius, kurie galėtų veikti ir judėti visur: ar tai keliais, ar laukais. Tada tai pirmiausia ir Anglijoje ir pasirodė tankai. 1916 m., anglai paleido prieš vokiečius naują šarvuočių tipą, pavadinę jį „thank“ (kas angliškai reiškia „padėka“). Tanko judesiui buvo pritaikinti ne ratai, o šliaužiantis vikšras, duodąs galimybę tankui judėti visur – ir lygiomis ir nelygiomis vietomis. Buvo tai iš tikrųjų „padėka“ vokiečių artilerijai: sunkiai šarvuotas šliaužia ir šaudo, viską savo kelionėje naikina ir niekuo jo nesustabdysi. Šautuvų ir paprastų kulkosvaidžių ugnis, taipogi ir artilerijos sviedinių skeveldros tankui nepavojingi. Tik pilnai į tanką ar po juo pakliuvusi granata yra jam mirtinga. Vėliau buvo išdirbtas tam tikras tipas prieštankinės patrankos ir prieštankiniai kulkosvaidžiai 13m/m, kurių šarvuotos plieninės kulkos pramušdavo tankų šarvą ir išvesdavo juos iš rikiuotės.

Plačiau