Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-01-28 | 0 komentarų

Technika ateities kare (III dalis)

Technika ateities kare (III dalis)

Paskutinė straipsnio dalis tiesiai iš 1924 metų apie tai, kaip to meto karininkai suprato „Techniką ateities kare“…

Inžinerija (pionierių technika)

Pionierių pareiga—prirengti kelius kariuomenei, t.y, tiesti ir taisyti plentus ir kelius, statyti ir remontuoti tiltus bei įrengti kitas persikėlimo per upes įmones, įtvirtinimus, apkasus rengti—taipogi yra pionierių dalykas. Pionieriai (čia tą žodį vartosiu bendrai pionieriams, sapiorams ir pontonininkams), kad gerai ir tiksliai savo pareigas išpildytų, privalo būti itin gerai savo specialybėje išlavinti, bet ir pėstininkų rikiuotės žinojimas jiems nemažai svarbus, nes dažnai, skindami kariuomenei kelią, arba ardydami kelią paskui atsitraukiančios kariuomenės, jiems tenka betarpiai su priešu susidurti, kautis.

Greitas kariuomenės dalių manevravimas reikalauja iš pionierių,- kad jie mokėtų ne tik kelią prirengti, bet prirengti jį greit ir gerai. Miklus pionieriai turi sugebėti 1 mtr. tilto pravesti į 1-2- minutes. Aišku kad tokiam darbui medžiaga privalo būti iš anksto prirengta ir sukrauta prie upės kranto.

Plačiau