Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-02-23 | 0 komentarų

Vilniaus autobusai

Vilniaus autobusai

Pratęsiant temą apie troleibusus, autobusus….

2011 metų, lapkričio 18 d. Vilniaus autobusai šventė savo 66-erių metų jubiliejų. Ta proga aptikau puikų video apie Vilniaus autobusus. Vaizdo reportažas buvo sukurtas 2006 m. lapkričio 18 d.

Plačiau

Paskelbta - 2015-02-19 | 0 komentarų

Troleibuso šimtmetis

Troleibuso šimtmetis

Gana netikėtai į rankas pakliuvo 1982 m., žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“, o čia neblogas straipsniukas apie „Troleibuso šimtmetį“… Tik skaitydami nepamirškite, kad rašoma buvo 1982 metais, kada Lietuvoje vis dar buvo SSRS sudėtyje….

Miestų keleivinis transportas šiandien turi didelę socialinę reikšmę, nes patogiai ir darniai organizuota jo sistema lemia miesto gyvenimo ritmą, pramonės įmonių, administracinių, kultūrinių ir kitų įstaigų darbą.

„Pagrindinėse TSRS ekonominio ir socialinio vystymo kryptyse 1981-1985 m. ir laikotarpiui iki 1990 m.“ pabrėžtas svarbiausias transporto uždavinys – gerai ir laiku tenkinti liaudies ūkio ir gyventojų poreikius, didinti transporto sistemos darbo efektyvumą ir gerinti jo kokybę. Be to, numatyta: „labai pagerinti keleivių aptarnavimą visų rūšių transportu; padidinti eismo saugumą ir sumažinti kenksmingą transporto poveikį aplinkai“. Todėl mūsų šalies miestuose iš visų keleivinio transporto rūšių sparčiausiai bus plečiamas elektrinis transportas, pirmiausia troleibusų ir tramvajų.

Plačiau

Paskelbta - 2015-02-15 | 0 komentarų

Sanitarijos orlaiviai ir karai

Sanitarijos orlaiviai ir karai

Ir vėl šį kartą keliamės į 1924 metus, žurnalą „Karys“. Šį kartą originalus straipsnis apie „Sanitarijos orlaivius ir karus“.

Įvairių valstybių politikos vedėjai gražiai kalba apie tautų taiką, bet jų karo ministerijos įvairiais slaptais būdais gamina ir gamina karo reikalams įrankius. Visos didžiosios valstybės tobulina karo technikos sritį, kaip aviaciją, artileriją, laivyną ir įvairias laboratorijų dujas. Karo metu šiai sričiai pradėjus pilnai veikti atsiras didelis skaičius sužeistų, kuriems, yra greita ir būtina gydytojo pagalba. Laukuose, kur eina kautynės, dar galima šiokiais ar tokiais būdais sužeistiems padėti, bet kitose vietose, kaip pavyzdžiui einant kautynėms salose, pusiasaliuose, tarp ežerų, upių, apsuptam iš visų pusių priešo miestui yra sunki koki nors rimtesnė medicinos pagalba. Taip, kai rusų buvo apsupta Peremišiio tvirtovė kiekvieną dieną tvirtovėje mirdavo nuo sužeidimų ir ligų arti 100 kareivių vien dėl to, kad negalima buvo nukentėjusiems tinkamai teikti medicinos pagalba. Tuo tarpu kaip buvo labai lengva išgelbėti daug sužeistų ir ligonių orlaiviais. Karo orlaiviai be abejo šiam darbui netinkami, o reikalingi specialiai, kurie visados tiktų sužeistiems ir ligoniams oru vežti.

Plačiau

Paskelbta - 2015-02-04 | 0 komentarų

Savaeigė artilerija – BT-42

Savaeigė artilerija – BT-42

Šį kartą labai trumpai, bet išsamiai susipažinsime su suomiška savaeige artilerija – BT-42. Ši mažytė artilerija gaminta perdirbant trofėjinius tarybinius tankus BT-7 (TSRS-Suomijos karo trofėjai) ir 1908 m., modelio angliškas 4,5 colių kalibro haubicas. Buvo pagaminta tik 18 šių savaeigių artilerijų. Visgi, šį savaeigė turėjo besisukiojantį bokštelį, todėl kartais neteisingai vadinama tanku.

Perdirbant BT-7 buvo paliktas senas bokštelio sukiojimo ir vertikalaus taikymo mechanizmai, kurie buvo per silpni 114 mm haubicai.

Plačiau