Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-04-01 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (II dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (II dalis)

Tęsiame pasakojimą apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą (II dalis)“….

II. Aviacija didžiajame kare

a) Bendri daviniai

Karo pradžioje visos valstybės jau turėjo savo karo aviaciją, bet toji aviacija dar buvo visai nežymi. Vokietija sudarė arti 34 eskadrilių aeroplanų po 6 aeroplanus eskadrilėje, Prancūzija – 25 eskadriles, Anglija gi turėjo dar mažesnį aeroplanų skaičių. Bet jau pirmais karo metais paaiškėjo, kokią didelę reikšmę galėtų turėti didesnė aviacija, todėl kariaujančios valstybės, pralenkdamos viena kitą, stengėsi, kiek galėdamos, plačiau pastatyti aviacijos gamybą. Šiam tokslui pasiekti leidžiamos didelės lėšos aviacijos pramonei organizuoti ir praplėsti. Darban pritraukiama daugelis dirbtuvių ir aviacijos gamyba karo pabaigoje labai išsiplečia. Kiek šioje srity buvo nuveikta rodo šie daviniai:

Plačiau