Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-04-20 | 0 komentarų

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (IV dalis)

Karo aviacija, jos atsiradimas ir išsivystymas (IV dalis)

Tęsiame pasakojimą apie „Karo aviaciją, jos atsiradimą ir išsivystymą“…

Kas dėl lekiamų aparatų lengvesnių už orą, būtent: balionų, orlaivių — dirižablių, tai jų reikšmė kare buvo žymiai menkesnė, negu aeroplanų. Vokiečiai, nors daug tikėjosi iš savo „cepelinų”, bet šie orlaiviai neturėjo didelio pasisekimo ir karo pabaigoje veik visai nebuvo vartojami. Karo metu veikė 83 cepelinai, iš kurių 66 žuvo ir tik 17 liko sveikų. Iš žuvusių cepelinų 34 buvo numušti, 13 žuvo nuo gaisro, likusieji gi sudužo del įvairių nelaimių. Plačiau
buvo vartojami mažesni orlaiviai — dirižabliai, minkštos arba pusiau kietos sistemos ir pririšantieji aerostatai. Su geru pasisekimu buvo vartojami lengvi dirižabliai jūrų laivyno reikalams. Bet bendrai lekiamieji lengvesni už orą aparatai turėjo antraeilės reikšmės.

Plačiau