Pages Menu
Categories Menu

Paskelbta - 2015-12-15 | 0 komentarų

Šarvuotas automobilis

Šarvuotas automobilis

Įpusėjus Gruodžio mėnesiui, kviečiu Jus paskaityti šarvuoto automobilio sukūrimo istoriją…

O pradėkime nuo, kas yra tasai šarvuotas automobilis? Pasirodo, kad šarvuotas automobilis – karinis automobilis su šarvuotu korpusu. Dažniausiai jis ginkluotas kulkosvaidžiais ir/arba mažo kalibro patrankomis. Paprastai sukurtas šarvuojant civiliams pritaikytus automobilius ar civilinio automobilio važiuoklei pritaikant specialų šarvuotą korpusą.

Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metu šarvuotieji automobiliai nuo šarvuotųjų transporterių skyrėsi ir tuo, kad buvo skirti ne kareiviams pervežti, o žvalgybai, patruliavimui ir kautynėms, kuo buvo artimi lengviesiems tankams (ypač TSRS).

Visgi, pirmasis šarvuotojo automobilio projektas buvo sukurtas 1896 m. JAV išradėjo F.R. Simms’o rankomis. Gana greitai – prasidėjus XX a. imta gaminti karinius šarvuotus automobilius – tam turimi civiliniai automobiliai buvo dengiami šarvais, apginkluojami.

Šarvuočio prototipas 1898 m.

Šarvuočio prototipas 1898 m.

Vieni pirmųjų šarvuotųjų automobilių buvo 1902 m.  D. Britanijoje gaminti Motor War Car (pagamintas 1 egzempliorius) ir Prancūzijoje gaminti Charron-Girardot-Voigt 1902 (pagaminti 2 egz.). Tačiau pirmieji šarvuotųjų automobilių projektai nesusilaukė kariuomenių dėmesio ir paramos. Išimtis buvo Rusijos kariuomenė, kuriai Rusijos-Japonijos karo patirtis parodė, kad itin svarbu turėti nuo priešo kulkų ir skeveldrų apsaugotą mašiną, kuri gali lydėti pėstininkus ir paremti juos kulkosvaidžių ugnimi. Paesaulis M. Nakašidzė suformulavo techninius reikalavimus tokiai mašinai ir sukūrė projektą, kuriuo sudomino Rusijos karo ministeriją.

cc

1902 m. D. Britanijoje gamintas Motor War Car

1904 m. Rusijos kulkosvaidinis šarvuotasis automobilis Nakašidzė-Šaronas

1904 m. Rusijos kulkosvaidinis šarvuotasis automobilis Nakašidzė-Šaronas

Charron_Girardot_Voigt_1902

Prancūzijoje gamintas Charron-Girardot-Voigt 1902 m.

Ministerija tokių mašinų gamybą palaikė per sudėtingą Rusijos pramonei, todėl mašinas užsakė gaminti Prancūzijoje (Charron kompanija). 1906 m. nedidelė šarvuotųjų automobilių partija (manoma, kad 6 mašinos) buvo pristatyta į Rusiją. Tai buvo visiškai šarvuotos mašinos, su šarvuotuoju bokšteliu, kuris kulkosvaidžiu galėjo apšaudyti 360° kampu. Pravažumas pripažintas pakankamu ir mašina gavo aukštą įvertinimą.

Tuo pačiu metu vokiečių kompanija Ehrhardt Vokietijos armijai pateikė panašią šarvuotąją mašiną, tačiau vokiečių kariškių tada ji nesudomino.

Vokietijos šarvuotasis automobilis E-V/4 Panzerkraftwagen Ehrhardt (1917 m.)

Vokietijos šarvuotasis automobilis E-V/4 Panzerkraftwagen Ehrhardt (1917 m.)

Tačiau, viskas pasikeitė, kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Daug įvairių šarvuotųjų automobilių buvo naudojama Pirmajame pasauliniame kare. Kartais šarvuotieji automobiliai būdavo organizuoti į eskadronus. Tokiuose didesniuose daliniuose paprastai būdavo keletas šarvuotųjų automobilių, ginkluotų patrankomis. Ėmus plačiai naudoti karinę aviaciją, atsirado ir šarvuotieji automobiliai, kurie buvo ginkluoti priešlėktuviniais kulkosvaidžiais.

Tik prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1914 m. Belgija į ginkluotę priėmė pirmus šarvuotųjų automobilių modelius. D. Britanijos Karališkoji Karinio laivyno oro tarnyba (angl.Royal Naval Air Service) ėmė naudoti automobilius numuštų žvalgybos lėktuvų pilotams gelbėti, o kadangi tokios kelionės darėsi pavojingus, ėmė daryti savadarbius šarvuotus automobilius su ginkluote. Netrukus ši tarnyba užsakė pagaminti specialius šarvuotus automobilius, bet kai 1914 m. gruodį į frontą atvyko užsakyti Rolls-Royce šarvuotieji automobiliai, mobilusis Pirmojo pasaulinio karo etapas buvo pasibaigęs.

Neužmiršti šarvuoti automobiliai buvo ir Antrąjame pasauliniame kare. Tarybų Sąjungoje prieš Antrąjį pasaulinį karą automobilių M-1, GAZ-AAA, ZIS-6 ir kitų automobilių bazėje buvo sukurti įvairių tipų šarvuotieji automobiliai, kaip, pavyzdžiui:

 • lengvieji (masė iki 4 t): BA-20 (rus. БА-20) ir FAI-M (rus. ФАИ-М)
 • vidutiniai (masė 4-8 t): BA-6 (rus. БА-6), BA-6M (rus. БА-6М), BA-9 (rus. БА-9) ir BA-10 (rus. БА-10)
 • sunkieji (masė virš 8 t): BA-11 (rus. БА-11), BA-11d (rus. БА-11д)
 • plaukiojamieji: PB-4 (rus. ПБ-4), PB-7 (rus. ПБ-7)
 • geležinkeliniai (važinėjimui geležinkelio bėgiais): BA-20ŽD (rus. БА-20ЖД) ir BA-10ŽD (rus. БА-10ЖД)
 • sanitarinis transportinis: BA-22 (rus. БА-22).

Lengvųjų šarvuotųjų automobilių šarvai buvo prieškulkiniai, vidutinių ir sunkiųjų – priešskeveldriniai. Lengvieji šarvuotieji automobiliai buvo ginkluoti kulkosvaidžiais, vidutiniai ir sunkieji – patrankomis ir kulkosvaidžiais. Korpusai nešamieji, paprastai uždari, su sukiojamais šarvuotaisiais bokšteliais, kuriuose būdavo pagrindinis ginklas. Važiuoklės – 2-ašės ar 3-ašės, ne visų varomų tiltų, ratai su kulkoms atspariomis pneumatinėmis padangomis. Ekipažas būdavo iš 2-4 žmonės. BA_10, BA-11 ir BA-20 turėjo radijo stotis.

Karo metu, dėl silpnos apsaugos nuo artilerijos bei aviacijos, ikikarinių modelių šarvuotųjų automobilių gamyba labai sumažinta, juos nustota naudoti. Nuo 1942 m. gamino tik padidinto pravažumo BA-64, o nuo 1943 m. – jo modifikaciją BA-64B. Pastarieji šarvuotieji automobiliai kartu su lengvaisiais tankais plačiai naudoti žvalgybai ir ryšiui palaikyti.

TSRS šarvuotasis automobilis BA-64 (1942-1960)

TSRS šarvuotasis automobilis BA-64 (1942-1960)

Tarpusavyje palyginkime ir šarvuoto automobilio privalumus bei trūkumus:

Privalumai:

 • Didelis greitis – dar XX a. 3-ią dešimtmetį daugelio šarvuotųjų automobilių greitis viršijo 60-70 km/val., kai tuo pačiu metu tankų greitis buvo 1,5-2 kartus mažesnis. Dabar greičių skirtumas dėl patobulėjusios vikšrinės važiuoklės sumažėjęs.
 • Pigumas. Paprasčiausi šarvuotieji automobiliai gaunami civilį automobilį padengus pakankamai storais plieno lakštais ir ir apginklavus kulkosvaidžiu. Net specialios konstrukcijos šarvuotieji automobiliai gerokai pigesni už atitinkamos masės tankus, nes juose naudojami įvairios civilių mašinų sąrankos.
 • Patikimumas. Dėl didesnės tanko masės tanko variklis patiria dideles apkrovas, dėl ko jis sparčiai dėvisi ir nuvažiavus tam tikrą atstumą, variklį tenka keisti. Tanko vikšrų trakai važiuojant irgi patiria dideles apkrovas, nuo kurių jie yra. Dėl šių priežasčių XX a. 3-4 dešimtmečių tankai buvo nepatikimi. O to meto šarvuotieji automobiliai buvo žymiai patikimesni už to meto tankus. Po Antrojo pasaulinio karo šie skirtumai išsilygino.
 • Pranašumas taikdariškose operacijose. Šarvuotuosius automobilius lengviau permesti į kovos zoną, jie atrodo mažiau „kariški“. Tankų pranašumas daugiau pasireiškia stambiuose mūšiuose, kurių taikdariškose operacijose praktiškai nebūna.

Trūkumai:

 • Prastas pravažumas. Savadarbiai šarvuotieji automobiliai paprastai efektyviai gali veikti tik geruose keliuose, kadangi jų pravažumas būna blogesnis negu civilinio dar neperdirbto modelio (šarvų masė perkrauna važiuoklės galimybes). Specialios konstrukcijos šarvuotieji automobiliai paprastai turi efektyvesnę važiuoklę, tačiau vis viena pravažumu labai atsilieka nuo tankų. Tik daugiaašės važiuoklės (formulė 8×8) suteikia didelį pravažumą, bet jos būdingos ne šarvuotiesiems automobiliams, o grynai kariniams šarvuočiams (ratiniams šarvuotiesiems transporteriams bei kai kurioms ratinėms savaeigėms).
 • Nepakankami šarvuotumas ir ginkluotė. Šis trūkumas susijęs su silpna ratine važiuokle, kuri riboja maksimalią šarvuotojo automobilio masę. Todėl šarvuotasis automobilis „nepaveža“ nei storų šarvų, nei galingos ginkluotės. Tiesa, 1930–1940 m. šarvuotųjų automobilių ir tankų ginkluotė ir šarvuotė dar buvo panašaus lygio (pvz., tarybinis šarvuotis BA-11 ir tankas T-26). Vėliau tankai neprisivejamai išsiveržė į priekį.

Viršelio šaltinis: https://lt.wikipedia.org

Nuotraukos paimtos iš čia, čia, čia, čia, čia, čia.

Šaltiniai: https://en.wikipedia.org

http://wio.ru/https://lt.wikipedia.org

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *